Лак алкідний 580TO52X(S)

Лак алкідний 580TO52X(S)

ТУ У 24.3-24010285-001:2002


Лак алкідний 580TO52X(S) – розчин середнього алкіду, модифікований жирними кислотами талової олії (не менше 58%) та пентаеритритом, в органічному розчиннику (ксилолі, сольвенті).

Галузь застосування

рекомендується використовувати:

  • в алкідних швидковисихаючих атмосферостійких емалях;
  • для фарбування залізничного транспорту;
  • у рецептурах термостійких емалей (забарвлення опалювальних приладів).

 

Таблиця :  Якісні показники за ТУ У 24.3-24010285-001:2002

Найменування показників Вимоги НТД
1 Колір за йодометричною шкалою, мг I 2 /100 см 3 , не темніший 20
2

Умовна в’язкість за температури /20±0,5/°С

по віскозиметру ВЗ-246 з діаметром сопла 4 мм,

  

100 – 180

3 Масова частка нелетких речовин, % 52±2
4 Кислотне число, мг КОН/г, не більше 15
5 Твердість плівки лаку по маятниковому приладу ТМЛ (маятник А), ум.од., не менше 0,20
6

Час висихання до ступеня 3, год, не більше

– при температурі (80±2) °С

– при температурі (20±2) °С


2

12

Головний офіс

Сумська філія

Ми в мережі