ЛАК ПФ-060М

ТУ У 24.3-24010285-001:2002

 

Лак ПФ-060М є розчином пентафталевої смоли в уайт-спіриті або суміші уайт-спіриту і сольвенту, виготовленої на напіввисихаючих маслах і модифікованої спеціальними добавками, що дозволяють поліпшити фізико-хімічні властивості плівки.

Область застосування – рекомендується використовувати в рецептурах алкідних кольорових емалей, емалей для підлоги та ґрунтовок.

 

Таблиця: Якісні показники за ТУ У 24.3-24010285-001:2002

Найменування показників Вимоги НТД
В/с 1 с
1 Колір за йодометричною шкалою, мг I 2 /100 см 3 , не темніший 80 100
2 Зовнішній вигляд Прозорий, допускається незначна опалесценція
3 Чистота Шар лаку, нанесений на скляну пластинку, повинен бути прозорим, не мати механічних включень та висипки Допускається наявність одиничних механічних включень
4 Умовна в’язкість при температурі /20±0,5/°С за віскозиметром ВЗ-246 з діаметром сопла 4 мм, 100 – 140 80 – 120
5 Масова частка нелетких речовин, % 52±2 52±2
6 Кислотне число, мг КОН/г, не більше 15 18
7 Твердість плівки лаку по маятниковому приладу ТМЛ (маятник А), ум.од. 0,12 0,10
8 Час висихання до ступеня 3,ч, не більше 

– при температурі (80±2) °С

– при температурі (20±2) °С

 

2

24

 

2

24