ЛАК ПФ-060

ЛАК ПФ-060

ТУ У 24.3-24010285-001:2002


Лак ПФ-060 є розчином пентафталевої смоли в уайт-спіриті або суміші уайт-спіриту і сольвенту, виготовленої на напіввисихаючих маслах.

Область застосування – рекомендується використовувати в рецептурах білих алкідних і кольорових емалей. Лак із кольоровістю 5-10 мг I2/100 см3рекомендується використовувати в рецептурах білих алкідних емалей Люкс.

Таблиця: Якісні показники за ТУ У 24.3-24010285-001:2002

Найменування показників Вимоги НТД
В/с 1 с
1 Колір за йодометричною шкалою, мг I2/100 см3, не темніший 40 90
2 Зовнішній вигляд Прозорий, допускається незначна опалесценція
3 Чистота Шар лаку, нанесений на скляну пластинку, повинен бути прозорим, не мати механічних включень та висипки Допускається наявність одиничних механічних включень
4

Умовна в’язкість за температури

/20±0,5/°С за віскозиметром ВЗ-246 з діаметром сопла 4 мм,

70 – 100

60 – 80

5 Масова частка нелетких речовин, % 53 ± 2 52 ± 2
6 Кислотне число, мг КОН/г, не більше 15 18
7 Твердість плівки лаку по маятниковому приладу ТМЛ (маятник А), ум.од. 0,12 0,10
8

Час висихання до ступеня 3,ч, не більше

– при температурі (80±2) °С

– при температурі (20±2) °С


2

24


2

24

Головний офіс

Сумська філія

Ми в мережі