ЛАК ПФ-053

ЛАК ПФ-053

ТУ У 24.3-24010285-001:2002


Лак ПФ-053 являє собою розчин пентафталевої смоли в уайт-спіриті або суміші уайт-спіриту та сольвенту, модифікованої напіввисихаючими маслами та каніфоллю.

Область застосування – рекомендується використовувати у рецептурах алкідних емалей для підлоги.

Таблиця: Якісні показники за ТУ У 24.3-24010285-001:2002

Найменування показників Вимоги НТД
В/с 1 с
1 Колір за йодометричною шкалою, мг I 2 /100 см 3 , не темніший 40 90
2 Зовнішній вигляд Прозорий, допускається незначна опалесценція
3 Чистота Шар лаку, нанесений на скляну пластинку, повинен бути прозорим, не мати механічних включень та висипки Допускається наявність одиничних механічних включень
4 Умовна в’язкість при температурі /20±0,5/°С за віскозиметром ВЗ-246 з діаметром сопла 4 мм, 60 – 90 60 – 80
5 Масова частка нелетких речовин, % 54 ± 2 54 ± 2
6 Кислотне число, мг КОН/г, не більше 15 18
7 Твердість плівки лаку по маятниковому приладу ТМЛ (маятник А), ум.од., не менше 0,13 0,11
8

Час висихання до ступеня 3,ч, не більше

– при температурі (80±2) °С

– при температурі (20±2) °С

 

1,5

36

 

1,5

36

 

Головний офіс

Сумська філія

Ми в мережі