ЛАК ПФ-040

ЛАК ПФ-040

ТУ У 24.3-24010285-001:2002


Лак ПФ-040 є розчином пентафталевої смоли в сольвенті або ксилолі, модифікованої напіввисихаючими і висихаючими маслами.

Область застосування – рекомендується використовувати в рецептурах швидковисихаючих ґрунтовок, шпаклівок.

Таблиця: Якісні показники за ТУ У 24.3-24010285-001:2002

Найменування показників Вимоги НТД
В/с 1 с
1 Колір за йодометричною шкалою, мг I 2 /100 см 3 , не темніший 60 160
2 Зовнішній вигляд Прозорий, допускається незначна опалесценція
3 Чистота Шар лаку, нанесений на скляну пластинку, повинен бути прозорим, не мати механічних включень та висипки Допускається наявність одиничних механічних включень
4 Умовна в’язкість при температурі /20±0,5/°С за віскозиметром ВЗ-246 з діаметром сопла 4 мм, 140 – 180 120 – 160
5 Масова частка нелетких речовин, % 54 ± 2 54 ± 2
6 Кислотне число, мг КОН/г, не більше 10 15
7 Твердість плівки лаку по маятниковому приладі ТМЛ (маятник А), ум.од., не менше 0,15 0,12

8 Час висихання до ступеня 3, год, не більше

– при температурі (80±2) °С

– при температурі (20±2) °С

 

2

10

 

2

10

 

Головний офіс

Сумська філія

Ми в мережі