ЛАК ПФ-035

ЛАК ПФ-035

ТУ У 24.3-24010285-001:2002


Лак ПФ-035 являє собою розчин пентафталевої смоли в сольвенті або ксилолі, модифікованої дистильованим таловим маслом.

Область застосування – рекомендується використовувати в рецептурах: швидковисихаючих емалей для фарбування приладів та обладнання; швидковисихаючих ґрунтовок.

Таблиця: Якісні показники за ТУ У 24.3-24010285-001:2002

Найменування показників Вимоги НТД
В/с 1 с
1 Колір за йодометричною шкалою, мг I 2 /100 см 3 , не темніший 50 160
2 Зовнішній вигляд Прозорий, допускається незначна опалесценція
3 Чистота Шар лаку, нанесений на скляну пластинку, повинен бути прозорим, не мати механічних включень та висипки Допускається наявність одиничних механічних включень
4 Умовна в’язкість при температурі /20±0,5/°С за віскозиметром ВЗ-246 з діаметром сопла 4 мм, 100 – 200 100 – 200
5 Масова частка нелетких речовин, % 52 ± 2 52 ± 2
6 Кислотне число, мг КОН/г, не більше 10 15
7 Твердість плівки лаку по маятниковому приладі ТМЛ (маятник А), ум.од., не менше 0,25 0,20
8 Час висихання до ступеня 3, при температурі (20±2) °С, год, не більше 6 6

 

Головний офіс

Сумська філія

Ми в мережі