Розчин смоли циклогексанонформальдегідний  РСЦФ «Імпульс»

 

Розчин смоли циклогексанонформальдегідний РСЦФ «Імпульс» є продуктом конденсації циклогексанону з формальдегідом.

Область застосування рекомендується використовувати як добавку (0,5 – 5% від кількості сполучного) у рецептурах лаків та емалей з метою покращення декоративних властивостей лакофарбових покриттів. Розчин смоли циклогексанонформальдегідний добре поєднується з нітроцелюлозними (НЦ), меламіно-формальдегідними (МЛ) та пентафталевими (ПФ) лаками та емалями. Покриття мають високий глянець, адгезію до металу, скла, деревини та паперу.

 

Таблиця: Якісні показники

Найменування показників Вимоги
1 Колір за йодометричною шкалою, мг I 2 /100 см 3 , не темніший 20
2 Зовнішній вигляд Прозорий, допускається незначна опалесценція
3 Чистота лаку Допускається наявність одиничних механічних включень
4 Умовна в’язкість при температурі /20±0,5/°С за віскозиметром ВЗ-246 з діаметром сопла 4 мм, 20 – 50
5 Масова частка нелетких речовин, % 52±2